Instiki
Running Instiki as Ruby Gem

On Mac OS X

I have gems on my system Mac OS X (Panther 10.3.9)
To install instiki after with gems I run the following command

sudo gems instiki

This creates an instiki gem on my system found in /usr/local/lib/instiki. The inside of that file reads:
#!/usr/local/bin/ruby
#
# This file was generated by RubyGems.
#
# The application 'instiki' is installed as part of a gem, and
# this file is here to facilitate running it.
#

require 'rubygems'
version = "> 0" 
if ARGV.size > 0 && ARGV[0][0]==95 && ARGV[0][-1]==95
  if Gem::Version.correct?(ARGV[0][1..-2])
    version = ARGV[0][1..-2]
    ARGV.shift
  end
end
require_gem 'instiki', version
load 'instiki'

I then can run instiki as a gem by running an instiki command. However there is a problem. Running instiki command as a gem automatically creates a storage/2500 directory structure in the directory you happen to be in at the time. This looks like a general gems behavior as far as I’ve found out so we need to do something about it from creating multiple storage directories

I created a directory /Users/marekj/instiki/wiki1. This is where I will have my instiki (wiki1 as an example: you can name your wiki the way you want it). To make sure I will always run my wiki storage in this directory I created a file wiki1.sh where I put the following command. narrative text

instiki -t /Users/marekj/instiki/wiki1

Now I can run my instiki by running ‘bash wiki1.sh’. On first run Instiki will create a 2500 direcory in wiki1 where all the snapshots will be held.

Notice that your terminal windows now displays all the actions of a server. When you quit your session the server stops. I shall follow instructions on Getting Instiki to Run in the Background page but with my gems setup I created another file called wiki1nohup.sh with one line command:

nohup instiki -t /Users/marekj/instiki/wiki1 >& wiki1instiki.`date "+%Y%m%d%H%M%S"`.log &

To start Instiki as a gem in the background I just run ‘bash wiki1nohup.sh’ command and now the output is written to a log file.
To kill the server find out the pid in your log file and then run kill that pid number.

.h2 respect please

Zanim wprowadzisz jab?ka do swojej diety, to najpierw zorientuj si? jakie rodzaje s? dost?pne w Twojej okolicy. Zazwyczaj ró?ni? si? one kolorem skórki. Jedne s? czerwone po to aby inne zielone a jeszcze inne ?ó?te. Wówczas ró?ni? si? one smakiem i konsystencj?. Wypróbuj wszystkie dost?pne w okolicy, ?eby? wybra?a te, które b?d? Ci najbardziej smakowa?y i ich jedzenie przyniesie ci najwi?ksz? przyjemno??. Dieta dukana jest i by?a Sprawd? które s? s?odkie, a które kwa?ne. Jedne b?d? si? bardziej nadawa?y do zjedzenia jako przek?ska, a inne np. do pieczenia ró?nego rodzaju ciast. Jab?ka z czerwon? skórk? zazwyczaj s? najs?odsze, ale by? mo?e Ty b?dziesz lubi?a inny gatunek. Teraz, w?a?ciwym diecie kiedy dowiedzia?a? si? ju? tego wszystkie, to pewnie zastanawiasz si? w jaki sposób mo?esz wykorzysta? jab?ka i co pysznego mo?esz z nich zrobi?.

Przepisy na niskokaloryczne dania z jab?ek.

Prosta sa?atka z jab?ek: ??czymy ze sob? dwie szklanki posiekanych jab?ek (dwie ró?ne odmiany) i 10 posiekanych migda?ów. Wszystko dok?adnie ze sob? mieszamy. Taka sa?atka ??cznie ma 199 Kcal – jedna porcja.

contoh surat resmiJab?ka i kapusta: cienko kroimy jedn? g?ówk? czerwonej kapusty, jedno jab?ko i pó? cebuli pokrojonej warto contoh cv w plasterki. Dodajemy do tego jedn? ?y?k? mas?a i gotujemy na wolnym ogniu. Sma?ymy jab?ka razem z cebul? przez oko?o 4 minuty, a? nie zmi?kn?. Pó?niej jak mo?na dodaj do garnka kapust?, jeden li?? laurowy, jeden posiekany z?bek czosnku, dieta dukana i pó? szklanki wody. Dopraw sol? i pieprzem wed?ug uznania i gotuj przez oko?o 20 minut. Przepis jest przewidziany na dwie porcje, jedna zawiera zaledwie 148Kcal. Powy?ej pokaza?em tylko dwa sposoby wykorzystania jab?ek, ale jest ich du?o wi?cej. Mo?esz sama co? ugotowa?, albo poszuka? przepisów w ksi??kach kucharskich, albo w internecie.Lintas Gue Na czasem i to pewno znajdziesz co? ciekawego i wykorzystasz jab?ka w bardzo ciekawy sposób. Zapewnisz sobie przez to samo zdrowie i mnóstwo jak si?sk?ada dieta dukan przepisy sk?adników od?ywczych.

dieta dukana